Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

We onderzoeken en testen verschillende netwerktechnologieën en -concepten binnen onze innovatieprojecten. Lees meer over onze de innovatieprojecten op SURF.nl:

...

Innovatie draadvrij netwerk

We plaatsen o.a. technische informatie over onze innovatieprojecten op deze wiki. De wiki is continu in ontwikkeling.