Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Point-to-Point vs Multipoint

Er zijn twee manieren om multipoint connectiviteit te regelen met lichtpaden. Een instelling kan meerdere point-to-point lichtpaden afnemen en het verkeer tussen de lichtpaden zelf routeren/switchen. Met een multipoint lichtpad is de verkeersuitwisseling tussen meerdere eindpunten een onderdeel van het lichtpad. De instellingen is in dit geval ontzorgd van de switching/routering functionaliteit in eigen domein.

L3VPN vs L2VPN

Er is gekozen voor L3VPN ten opzichte van een L2 ELAN  omdat hier geen L2 loops kunnen ontstaan, die kunnen resulteren in broadcast storms. Een tweede voordeel is dat je alleen point-to-point connectiviteit hoeft op te zetten met de SURFnet router en geen complexe failover constructies hoeft te bedenken tussen de aangesloten poorten. Zeker als je meer dan twee locaties onderling wilt koppelen, is de architectuur hierdoor zeer vereenvoudigd. De SURFnet routers die deel uitmaken van het L3VPN zijn volledig vermaasd ontsloten via MPLS LSPs (label switched paths) met alle MPLS failover mechanismes, waardoor automatisch alle klantpoorten van het L3VPN volledig vermaasd ontsloten zijn.

...