Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SURFnet biedt momenteel multipoint lichtpaden als een pilot die netwerkconnectiviteit bieden tussen meerdere eindpunten. Met een multipoint lichtpad blijft de uitwisseling van verkeer beperkt tot de gekozen eindpunten en is volledig gescheiden van het publieke internet. Een Multipoint lichtpad is gerealiseerd doormiddel door middel van L3VPN (Layer 3 Virtual Private Network) technologie. Het verkeer binnen het L3VPN zal worden gerouteerd. Hierdoor kan elke aangesloten poort een subnet uit haar eigen klant prefix klantprefix gebruiken.

Voordelen Multipoint Lichtpad met L3VPN

...

In SURFnet8 hebben we op elke klantlocatie een router staan, waardoor we het L3VPN kunnen uitbreiden tot aan de rand van het netwerk. Hierdoor zijn de lichtpaden voor het backhaul naar Amsterdam niet meer nodig. Dit maakt het uitbreiden met extra klantpoort op een bestaand L3VPN een vrij eenvoudige aanpassing. Nu er teruggevallen kan worden op Een ander voordeel van de SURFnet8 implementatie is door de volledige vermazing binnen tussen de SURFnet8 routers zal , het verkeer het kortste pad zal kiezen, en dus niet via Amsterdam zal worden omgeleid. Een fractie lagere latency zal hierdoor bereikt worden.

...

Het L3VPN kunnen we poot voor poot migreren naar een SURFnet8 implementatie, er . Er is dus een hybride L3VPN configuratie mogelijk waarin bepaalde klantpoorten reeds op SURFnet8 routers zijn aangesloten en een deel nog op SURFnet7 apparatuur. Bij elke klant poort die overgezet wordt naar een SURFnet8 router wordt de VRF configuratie uitgebreid.

...