Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nadat de instelling beslist dat de test access points naar behoren werken, kunnen de VLANs op alle switchpoorten worden geconfigureerd en kunnen alle access points van SURFwireless worden opgehangen en aangesloten. De access points die naar de instelling worden verstuurd zijn veelal geconfigureerd met de parameters die tijdens de testfase zijn gebruikt. Bij het plaatsen van access points is het raadzaam te controleren dat de correcte VLANs op de switchpoorten staan geconfigureerd op iedere patchkabel waar een access point op wordt aangesloten. SURFwireless stelt hiervoor kosteloos een linkrunner beschikbaar. Het is raadzaam een draaiboek op te stellen om de verschillende activiteiten goed voor te bereiden. Bekijk een concept voor zo'n draaiboek..