Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SURF specificeert de service levels voor alle diensten voor de doelgroep, inclusief de netwerkdiensten, in de SLS.

NetherLight, SURF's Open Exchange, heeft een eigen SLS: Netherlight - SLS.

...