Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SURF kan in overleg met een Aangesloten Instelling besluiten om een bestaand glasvezelpaar (fiberpaar) van de aangesloten instelling in gebruik te nemen. Een reden voor dit besluit kan, bijvoorbeeld zijn om de Aangesloten Instelling met actieve apparatuur op het netwerk van SURF aan te sluiten. Hierdoor verhuist het demarcatie punt tussen het SURF netwerk en het klant-netwerk naar de klant locatie. Om tot een goede service voor Fiber Leverancier, Aangesloten Instelling en SURF te komen zijn de aparte voorwaarden gesteld. Deze vind je hier.

Installatie apparatuur en oplevering SURFinternet-aansluiting

...