Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Via de SURFconext-infrastructuur beschikken onderzoekersstudenten, docenten, medewerkers en studenten onderzoekers over cloudiensten clouddiensten van verschillende aanbieders. Authenticatie, autorisatie, groepsbeheer en afspraken over privacy en beveiliging worden centraal geregeld. SURFconext neemt u je werk uit handen: er is één koppeling nodig in plaats van een aparte koppeling per dienst. 

Communicatiemiddelen SURFconext

Hieronder vindt u vind je de materialen voor SURFconext:

Laat ons weten wat je van de materialen vindt. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën, mail dan naar communicatie@surfnet.nl.