Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wat is SURFconext?

Via de SURFconext-infrastructuur beschikken onderzoekers, medewerkers en studenten over cloudiensten van verschillende aanbieders. Authenticatie, autorisatie, groepsbeheer en afspraken over privacy en beveiliging worden centraal geregeld. SURFconext neemt u werk uit handen: er is één koppeling nodig in plaats van een aparte koppeling per dienst.

 

Hieronder vindt u materialen voor SURFconext:

...