Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bron: Krijger, J., Thuis, T., de Ruiter, M. et al. The AI ethics maturity model: a holistic approach to advancing ethical data science in organizations. AI Ethics 3, 355–367 (2023). https://doi.org/10.1007/s43681-022-00228-7

Pilot

SURF faciliteert gedurende 2024 een begeleide ‘pilot’ met dit volwassenheidsmodel, waarin we willen verkennen hoe deze tools kunnen bijdragen aan de verantwoorde inzet van AI binnen de sector. Dit organiseren we in samenwerking met EDSA en Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA). We hopen met een diverse groep aan instellingen een informele ‘self-assessment’ te doen, te zien wat werkt en wat niet, en van elkaar te leren.

...