Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Deadline voor inschrijving voor de pilot is 28 maart. Inschrijven
doe je hier: edu.nl/tf3c6
kan helaas niet meer.

Op 21 maart vond de kick-off plaats van de pilot 'AI Ethiek Volwassenheidsmodel'. Dit was een succesvolle start, met meer dan 100 webinar deelnemers. Lees terug hier dit gegaan was op deze blog Terugblik: Kick-Off van de Pilot AI Ethiek Volwassenheidsmodel. Ben je benieuwd wat we precies hebben besproken, kijk dan het webinar (gedeeltelijk) terug op YouTube

...