Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer een gebruiker zich nu aanmeldt bij een Service Provider, stuurt SURFconext een SAML-assertion naar de Service Provider via de browser van de gebruiker en bevat:

...