Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: make short links short

...

Handleidingen en documentatie zijn te vinden via de onderstaande links.

  1. Algemene informatie: https://www.edu.nl/sram
  2. Informatie voor verschillende doelgroepen (instellingen, onderzoeksdiensten, onderzoekssamenwerkingen en onderzoekers): https://www.edu.nl/sram-for

Support is bereikbaar via sram-support@surf.nl .

...