Child pages
  • Aanmaken Certificate Signing Request voor persoonlijk certificaat via SSO

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sla deze attachments op in dezelfde directory waar je sleutels hebt gegenereerd in stap 1 en unzip het .zip bestand (het .p7b bestand
heb je niet nodig).

5. Genereer een PKCS#12 bestand met daarin de sleutel, jouw certificaat, en het Digicert CA certificaat. Het certificaat staat in de file met jouw naam en de extensie .crt:

...