Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Azure AD is geconfigureerd om de MFA uit te besteden aan ADFS. Je Azure AD domein is dan gefedereerd met je ADFS, én gebruikt de "supportsMFA=true" parameter.
  2. Je ADFS gebruikt de SURFsecureID ADFS plugin om MFA verzoeken door SURFsecureID af te laten handelen.
  3. De gebruiker heeft in SURFsecureID het Azure MFA middel gekozen en geregistreerd. Hierdoor wordt de 2e factor voor deze gebruiker uitbesteed aan Azure AD.
  4. goto (1)

Om deze authenticatie "loop" te voorkomen zul je:

  • bij gebruik van Azure MFA als SURFsecureID middel, niet SURFsecureID gebruiken om de MFA voor diensten achter Azure AD af te handelen.
  • òf als je SURFsecureID gebruikt voor de MFA van diensten achter Azure AD, niet Azure MFA als middel toestaan.

Ondersteuning

Voor technische hulp en vragen kun je contact opnemen met support@surfconext.nl. Noem duidelijk in het onderwerp en de email zelf dat het gaat om testen met de Azure MFA integratie met SURFsecureID. 

...