Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Een eindgebruiker gaat naar het registratie portaal (test registratie portaal of pilot registratie portaal, afhankelijk van de SURFsecureID omgeving waarop je bent aangesloten) en kan daar nu Azure MFA als middel selecteren.

Tijdens het registreren bij SURFsecureID wordt gevraagd om Voor de aanroep van Azure MFA gebruikt SURFsecureID het email adres van het Azure MFA middel dat de gebruiker wil registreren. Dit zal hetzelfde email adres zijn als al welke via de SURFconext login van de gebruiker is doorgegeven. In een volgende release zal dit scherm verdwijnen en zal het email adres uit de SURFconext login genomen worden. Image Removedop het registratie portaal is verkregen. Het is dus belangrijk dat dit email adres hetzelfde is als waarmee een gebruiker door Azure AD wordt geïdentificeerd wordt.

RA activeert Azure MFA middel

...