Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deze pagina bevat verslagen van bijeenkomsten van de werkgroep Open Onderwijsdata

Daarnaast zijn er verwijzingen naar presentaties over het project en de resultaten:

Presentatie Bas Zoetekouw (SURFnet) tijdens Seminar Nieuwe mobiele leren en werken (10 december 2013): http://mediasite.surfnet.nl/Mediasite/Play/5913df48c17144028a6fe72c800a18081d?catalog=68c3f612-6db6-4274-a306-5d7644fc7278

Presentatie Ivo Jansch (Egeniq) tijdens Code Jam Mobiele Apps voor Onderwijs en Onderzoek (13 februari 2014): http://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2014/2013-02-13_codejam_jansch_codejam-onderwijsdataapi_kl.pdf