Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Ga naar Mijn eduID en klik op 'Koppelingen'. Als je al een keer een account hebt gekoppeld dan zie je hier de naam van de gekoppelde instelling staan; als dat niet zo is zie je het onderstaande schermPersoonlijke info'.

2. Klik op 'Nieuwe instelling koppelen'een van de 'Verifieer' or 'Bewijs' knoppen. Het maakt niet uit op welke. Lees de uitleg en klik vervolgens op 'Doorgaan'. Kies in het scherm wat je hierna ziet welke instelling je wilt koppelen.

...