Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


3. Na het installeren van de app kies je in de website op "Volgende. Je wordt dan door het app registratieproces geleid. Zie ook de screenshots hieronder.

...

1.De eerste keer dat je met eduID wilt inloggen bij een dienst en een nieuwe/verse browser of apparaat gebruikt zal er gevraagd worden , kies je eerst eduID als instelling. EduID vraagt vervolgens naar je login naam (email adres) en kies "Volgende".

Image AddedImage Modified

2. Er wordt een QR code getoond die je met de eduID app moet scannen.

...