Child pages
  • Gebruiksvoorwaarden Sectigo

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De techniek van TCS (Trusted Certificate Service) is onderworpen aan juridische contracten. Op de TCS Repository bij GÉANT Association staan documenten die voor de deelnemers aan SURFcertificaten verplichte literatuur zijn:

  • DeTCS Subscriber Agreement bevat regels die gelden tussen Sectigo, GÉANT, SURF en haar klanten.
  • De Sectigo Terms of Use bevat een tekst die bij het aanvragen van certificaten langs komt in de portal; als 'Click-Through-Terms'. Gebruikers van de portal zullen moeten die tekst moeten accepteren!!!