Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Klik op 'Nieuwe instelling koppelen'. Lees de uitleg en klik vervolgens op 'Doorgaan'. Kies in het scherm wat je hierna ziet welke instelling je wilt koppelen.

3. Gelukt! Het Log in bij je instelling. Zodra dit is gelukt kom je weer terug in eduID; het account van je instelling is nu dan gekoppeld aan eduID. Je kunt via Mijn eduID precies zien welke gegevens eduID van jouw instelling heeft ontvangen, wanneer de koppeling is gelegd en wanneer deze weer verloopt. Ook kun je de koppeling weer verwijderen.

...