Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Als je probeert aan te melden op een webapplicatie in je browser moet je contact opnemen met de helpdesk van jouw applicatie. Zij zullen je verder helpen.


Voor Service Providers

Als je een service provider bent en je bent nog niet gemigreerd, klik dan hier voor informatie hoe je je instantie in SURFconext kunt migreren.