Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SURFnet8: bijna gedaan!

Iedereen weet het natuurlijk wel
Door corona de planning van SURFnet8 in de knel!

Migreren naar 't nieuwe netwerk leek in gevaar
Met z'n allen creatief en tóch maar mooi klaar

Het einde van de migratie is bijna bereikt
En voor de instellingen de mogelijkheden verrijkt

Hulp van deze instellingen was er heel veel
Dat was voor ons absoluut essentieel

SURFnet8-Sint roept hard: "Dankjewel!"
Jullie waren flexibel; we kwamen niet in de knel

Komend jaar ruimen we nog oude apparatuur op
Voor ons was dit prachtavontuur top!

Namens de SURFnet8-Sint: Dankjulliewel!


Terugblik: niet moeiteloos, wel opnieuw maandrecord gebroken

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Toch lijkt de SURFnet8-migratietrein niet meer te stoppen. In november waren veel tentamenperiodes; we moesten dus veel schuiven met planningen. Tóch haalden we weer een nieuw maandrecord! Welgeteld 1 locatie meer dan vorige maand, maar we maken elke week nog grote sprongen.

Image Modified

In november migreerden we maar liefst 35 access locaties, 21 internetaansluitingen, en 76 lichtpaden. En dat was niet het enige: bij de Vrije Universiteit in Amsterdam realiseerden we zelfs een nieuwe metro locatie. Daarvoor braken we eerst in 1 dag onze hele infrastructuur op locatie af en bouwden deze in een nieuwe kast opnieuw op. Een pittige onderneming die veel voorbereiding en samenwerking vroeg van alle partijen op de VU-campus, maar ons nieuwe metro netwerk in Amsterdam is nu eindelijk compleet!

Vooruitblik: een overzichtelijk werkpakket, en een paar losse eindjes

Als we in dit tempo doorgaan, ligt de eindstreep van het project ongeveer halverwege december; we willen in ieder geval voor de kerstvakantie klaar zijn. Daarvoor moeten we nog 15 access locaties migreren en realiseren we nog 1 nieuwe metro locatie bij het onderzoeksinstituut van Wageningen University Research in Lelystad. Tenslotte migreren we nog een groot aantal verbindingen op onze core locatie in Amsterdam. Daarna concentreren we ons op de losse eindjes. Al met al een behapbaar werkpakket. We verheugen ons al voorzichtig op een rustige kerst.