Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bij de beveiliging van het netwerk van de instelling wordt er vanuit gegaan dat de instelling hiervoor correcte beveiligingsregels opstelt middels de Firewall beheersportaal. Op maandelijkse basis levert SURF rapportage rondom het algemene functioneren van de firewall, die via E-mail zullen worden toegestuurd. Hierbij valt te denken aan de belasting van de firewall, maar ook de meest waargenomen bedreigingen op de internetverbinding van de instelling. Voor specifieke serviceniveaus verwijzen we verder naar de SLS pagina.

Managed

Op termijn zal een “Managed” variant beschikbaar komen met een tweede service niveau. Deze variant is nog in ontwikkeling. Op het moment dat deze beschikbaar komt, kunnen deelnemers een upgrade uitvoeren, zonder dat hier onderhoud op de dienst voor nodig is.

...