Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) voor alle overheidsinstellingen. Voor burgers en kleine MKB's is er een waarschuwingsdienst.
  • KCSIRT (Kennisnet) voor alle scholen in Nederland met uitzondering van hoger onderwijs.
  • KPN-CERT voor alle klanten van de KPN.

...