Child pages
  • 2014-10-23

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Open Onderwijs API overleg @ SURFnet - do. 23 okt. 2014

Aanwezig

Tom Kuipers (UvA)
Peter Havekes (Avans)
Niels Kregting (HAN)
Patrick Honing (HAN)
Mark de Jong (Inholland/ HS Leiden)
Bram Enning (Studiekeuze123)
Jaqueline Kok (HS Leiden)
Frans Ward (SURFnet)

Afwezig
Marc Scheunhage (Inholland)
Kirsten Veelo (SURFnet)

Agenda

Rondje instellingen (stand van zaken)

Tom Kuipers - UVA/HvA
Met de OpenOnderwijs API gaat het niet zo hard. Wel met de implementatie van de suite van Software AG. Biedt ook een API manager en moet ook gaan koppelen met allerlei resources.
Er zal ook een UVA-app moeten komen, want dat willen de studenten. De resources hiervoor komen dan ook uit de API laag.

Peter Havekes - AVANS
Weinig verandering. OO-API draait nog steeds en voorstel voor overgang van het huidige API manager (zelfbouw) naar WSO2 ligt nog steeds hogerop.

Patrick Honing/Niels Kregting - HAN
Niet veel veranderd. Hebben naar WSO2 gekeken nav vorig overleg en hebben hier wat gemengde gevoelens over. Er is veel mogelijk met WSO2, maar daarom ook heel complex en waarbij het gevaar bestaat dat je naast de API manager ook allerlei andere modules nodig blijkt te hebben (Identity manager) en dat het dus niet ophoudt met de API manager. Daarin tegen is een groot voordeel van de WSO2 suite juist de modulaire structuur, waardoor je alleen de modules kunt inzetten die je nodig hebt. Dit maakt het uitrollen van een ESB een stuk makkelijker.
Gebruiken 'Cats' voor de basis inschrijving.

Mark de Jong - Inholland
Marc Scheunhage zal aanschuiven als backend en integratie specialist. Gebruiken als uitwisselingsplatform vooral tool van ScopeFormation. De Datamanager tool is een goed te bedienen tool voor beheerders van data en biedt een goede oplossing voor koppeling met het roosterpakket Syllabus Plus. Wordt nu ook standaard meegeleverd door Syllabus Plus. Dit is dan ook de basis van waaruit de API-laag gevoed zal worden. Het managen van de APIs en de OAuth tokens is iets wat inHolland niet zelf zou willen doen. Zit ook niet in deze tool. Nu vooral kijken hoe je vanuit deze tool kunt aansluiten op de API manager. Dit zou beperkt kunnen blijven tot het managen van de data waarbij je de API en de security juist buiten de tool laat. Bij de API manager. Ondertussen is deze tool ook gekoppeld aan Planon en Peoplesoft.
De WSO2 API Manager zou ook multitenant ingezet kunnen worden, zodat je je kunt concentreren op het leveren van data. Het managen van identities en apps die verkeerd lopen juist centraal laat beheren. Centrale management voor de WSO2 API manager zou voor veel hogescholen interessant zijn. Zou dit bespreekbaar zijn voor SURFnet?

Bram Enning - Studiekeuze123
Zit juist aan de andere kant en vind het belangrijk dat er 1 mond is waar alle instellingen mee praten. Vooral om op de hoogte te blijven wat er allemaal gebeurt bij instellingen. Ervaring vanuit de HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange - standaard om de opleidingsinformatie te beschrijven) werkgroep tav afspraken rondom standaarden en semantiek. Werkt ook samen met 'Kies op maat': dienst voor studenten die onderwijs willen volgen bij andere instellingen (minors). Gebeurt nu vooral handmatig, maar er is al een API beschikbaar. Dus vooral geïnteresseerd om data vanuit de instellingen over te halen (middels de OpenOnderwijs API) naar de eigen API. Vooral gestandaardiseerde, uitwisselbare data: roosterdata, opleidingen en course informatie, vak informatie. Belangrijk dat er voldoende instellingen achter staan en dit zullen gebruiken en dat er een standaard manier komt.
Ook voor HODEX is het belangrijk om te kijken naar de OpenOnderwijs API, vooral vanwege het publiceren van deze data. Nu vooral aanbieden van een XML bestand met data.
Praten ook met Openstate Foundation voor het aanleveren van data die gebruikt kan worden in Hackatons.

Jaqueline Kok - HS Leiden
De OpenOnderwijs API ligt al een tijd stil. Wordt nu vooral gekeken naar Scope Formation. Hoe krijg je data van het ene naar een ander systeem krijgen en nog niet naar de ontsluiting van deze data. Men lijkt nog niet helemaal klaar voor de OpenOnderwijs API. Maken vooral nog gebruikt van Filemaker. Het gaat dus allemaal moeizaam.

Open Onderwijs API (m.n. transformatielaag (WSO2) en uitbreiding API

Er is opdracht gegeven aan Egenic om de OpenOnderwijs API uit te breiden met:

  • Integratie met de WSO2 API manager, incl. de configuratie als proxy en een demo installatie.
  • Uitbreiding van de API met geolocatie informatie (data + client), incl. de uitbreiding van de demo referentie clients.
  • ElasticSearch demo opzet met indexatie van alle demo data.

Wordt in November ontwikkeld met oplevering in December. Helaas kon Ivo Jansch vandaag niet aanwezig zijn, maar voorgesteld wordt om met een aantal personen een afstemmingssessie te organiseren om een beter beeld te krijgen van de uitbreidingen. Vooral mbt de WSO2 API manager is het belangrijk dat er ook met de databronnen zelf een koppeling gemaakt kan worden. Noch SURFnet, noch Egenic hebben echter een (test-) databron met onderwijsdata. HS Leiden heeft wel een geanonimiseerde database beschikbaar wat aan de demo setup van de OpenOnderwijs API aangesloten zou kunnen worden.

Vraag: wordt elevation ook opgeslagen bij de Geolocatie? GPS heeft deze informatie wel. Vooral voor gebouwen en etages is dit relevant.

Website & tools voor kennisdeling

We willen een OpenOnderwijs API community site gaan opzetten in WordPress. Dit zal een aparte site worden waarbij de informatie uit de huidige wiki opgeschoond en overgezet zal worden. Niet alleen voor informatie verstrekking maar juist ook als een platform voor community vorming. Welke tools zijn hiervoor geschikt? Een mailinglijst is nodig, maar daarnaast zou een Google+ community gebruikt kunnen worden. Er zou op een laagdrempelige manier informatie op de site achter gelaten moeten kunnen worden.
Deze site zou als subsite onder www.openonderwijsdata.nl van de Open State Foundation gehost kunnen worden.

Open discussie

Mark: de verhouding tussen centrale dienstverlening en verantwoordelijkheid van de instelling als het gaat om het aanbieden van gegevens.
Achtergrondinformatie: http://wso2.com/blogs/architecture/2013/05/a-pragmatic-approach-to-the-api-faade-pattern/

Als instelling ben je zelf verantwoordelijk voor de data en het ontsluiting daarvan. En dat dit voldoet aan de API. Maar het managen van de OAuth tokens en de ontwikkelingen die daarop plaatsvinden zou buiten de instelling kunnen gebeuren op een centrale, door SURFconext ontsloten plek. De WSO2 API manager is geschikt voor deze opzet, omdat deze multi-tenant is.
Ook voor afnemers van deze data zal dit veel handiger zijn. 1 centraal punt ipv bij verschillende instellingen langs gaan. Gedacht wordt om dit bij SURFnet neer te leggen. Dit is de hogere versnelling zoals Erwin deze heeft laten zien op de relatiedagen.

Dit principe zouden we vanuit de demo kunnen laten zien. Wanneer je meerdere test-databronnen van diverse instellingen aan de OpenOnderwijs API demo zou kunnen koppelen (dus niet alleen van de sample data gebruik maken) dan heb je in feite al een centraal/decentraal model.

Tom: welke app gebruiken jullie om als campus app te dienen? Specifiek voor onderwijs. Liefst kant en klaar en voor alle platformen.
Voorbeelden zijn Stucom, CampusM, Blackboard Mosaic, GovernmentM. etc.