Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip
titleWelkom op de informatie site van het landelijk digital competence center voor praktijkgericht onderzoek (DCC-PO).


DCC-PO is hét landelijke kenniscentrum voor onderzoeksondersteuning in het praktijkgericht onderzoek. Wij bundelen de kennis van twintig grote hbo instellingen op terreinen als open science, FAIR data, datastewardship en data-intensief onderzoek op hogescholen. Dat faciliteren we in praktische zin ook met tools en trainingen.  

Het DCC-PO project loopt van 01-12-2020 t/m 30-11-2022 en op deze wiki is alle informatie over het project te vinden 

Het DCC-PO versterkt en professionaliseert de onderzoeksondersteuning en onderzoeksinfrastructuur van hogescholen, passend bij de organisatie en ontwikkelfase van de betreffende instelling.

Dit om het praktijkgerichte onderzoek dat daar wordt gedaan zo optimaal mogelijk te faciliteren. Door de hechte samenwerking van de deelnemende hogescholen is er een geweldige synergie die de gezamenlijke kennis en expertises opstuwt, en die uiteindelijk maakt dat onderzoekers zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden.

Als project is het DCC-PO voortgekomen vanuit de gedrevenheid van een aantal onderzoeksondersteuners en wordt dus letterlijk vóór en dóór vakgenoten vormgegeven. Veel hogescholen zijn qua omvang immers te klein om zelf op alle gebieden van onderzoeksondersteuning voldoende expertise in huis te hebben. Daarom bundelen we de krachten. 

Het DCC-PO is een vervolg op de Versterkingsagenda Praktijkgericht Onderzoek. 

Image Modified
Zoek in de Wiki
 

Livesearch
spaceKeyDPO