Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Alle SURF netwerkdiensten, zoals SURFinternet, SURFlichtpaden (EVPN Point-to-Point), L2VPN en L3VPN - Multipoint worden afgeleverd op een fysieke poort. Een fysieke poort noemen we ook wel een SP (Service Poort). Deze zijn er in twee varianten, de SSP (Single Service Poort) en de MSP (Multi Service Poort).

Table of Contents

...

Ook wordt Remote Port Shutdown op een MSP niet ondersteund. Dit is ter voorkoming van het downbrengen van de gehele MSP als er nog andere netwerkdiensten actief kunnen zijn. Dit is met name relevant voor redundante lichtpaden, waar het instellingsnetwerk bepaalt welk pad het actieve pad is. Het detecteren van een netwerkfout zal door een bovenliggend netwerk protocol als BGP/BFD/CFM moeten gebeuren, voordat een switch-over naar het backup-pad zal worden uitgevoerd.

Bandbreedte Management

Een MSP in het SURFnet-netwerk biedt meerdere lichtpaden aan op dezelfde fysieke poort. Aan een netwerkdienst kan een bandbreedte toegekend worden. Echter op een MSP mag bandbreedte overgeboekt worden, om te voorkomen dat een netwerk dienst de andere 'wegdrukt' kan een policer aangezet worden op de diensten om dit te voorkomen.

We streven naar een gegarandeerde bandbreedte met minimale jitter en delay. Om deze garanties te realiseren monitoren we actief de gebruikte capaciteit en breiden deze waar nodig uit. Elke netwerkdienst kan hierdoor de afgesproken bandbreedte volledig benutten.

Koppelvlak

De aansluiting op het SURF-netwerk heet het koppelvlak. De opties aan koppelvlakken en poort capaciteit zijn:

...