Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Organisatie van datastewardship in hogescholen:
  1. in co-creatie trainingen inzetten in de eigen hogeschool
  2. interne organisatie hier omheen opbouwen

 2. FAIR data:
  1. hoe maak je data FAIR - Hierbij ook vooral aandacht voor interoperable en re-usable maken van data
  2. hoe maak je de organisatie rijp voor het omgaan met FAIR?
   ethische en juridische aspecten van datamanagement

 3. Opzet van een DCC als basis voor een toekomstige HUB:
  1. hoe leren we gezamenlijk expertise bundelen, inrichten helpdesk
  2. processen en procedures opzetten
  3. onze organisaties rijp maken voor Open Science
  4. hoe maak je je organisatie FAIR ondersteunend
  5. ontwikkelen van een governance en exploitatiemodel voor het continueren een landelijke DCC na afloop van het project

 4. Inrichten Data science care team (DSCT):
  1. faciliteren van data-intensief onderzoek: inventariseren wat er al gebeurt, hoe dat landelijk samen te brengen
  2. inrichten learning community

 5. ICT:
  1. Toepassing referentie-architectuur voor praktijkgericht onderzoek op basis van de HORA/HOSA
  2. Integrale ICT-ondersteuning voor praktijkgericht onderzoek verbeteren

 6. Communicatie:
  1. In samenwerking met SURF Formats maken voor workshops/trainingen die datastewards/onderzoekondersteuners vervolgens gebruiken in hun eigen praktijk.
  2. Website en communicatie richting de ondersteuningsorganisaties in hogescholen/stakeholders
  3. Bijeenkomsten voor deelnemers organiseren