Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Binnen het DCC-PO werken we 6 werkpakketten samen aan urgente vraagstukken.
Het zijn:

...

 • Governance:
  • Hoe leren we gezamenlijk expertise bundelen, inrichten helpdesk
  • Processen en procedures opzetten
  • Ontwikkelen van een governance en exploitatiemodel voor het continueren een landelijke DCC na afloop van het project
 • Kennis en Beleid:
  • In

...

  • co-creatie trainingen inzetten in de eigen hogeschool

...

  • Interne organisatie hier omheen opbouwen

...

  • Hoe maak je data FAIR - Hierbij ook vooral aandacht voor interoperable en re-usable maken van data

...

  • Hoe maak je de organisatie rijp voor het omgaan met FAIR?

...

  • Onze organisaties rijp maken voor Open Science

...

 • Data Science Care Team:
  • Faciliteren

...

  • van data-intensief onderzoek: inventariseren wat er al gebeurt, hoe dat landelijk samen te brengen

...

  • Inrichten learning community

 • ICT:
  • Toepassing referentie-architectuur voor praktijkgericht onderzoek op basis van de HORA/HOSA
  • Integrale ICT-ondersteuning voor praktijkgericht onderzoek verbeteren

 • Hub en Communicatie:

   ...

    • Ontwikkeling kennisplatform
    • Redactie website
    • Inrichting en support DCC-PO Helpdesk
    • Communicatie

   ...

    • richting de ondersteuningsorganisaties in hogescholen/stakeholders

   ...

    • Versterken van de community (periodieke events, nieuwsbrieven etc.)