Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Tabs Container
directionhorizontal
Tabs Page
titleNederlands
Info

Op maandag 15 november 2021 heeft de edubadges applicatie een update naar V5.2 gehad. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen we graag naar de release notes op:
https://wiki.surfnet.nl/display/Edubadges/Release+Notes+Edubadges
Hieronder geven we een toelichting op de release notes van V5.2

Edubadges backpack

Toegang tot de edubadges catalogus toegevoegd aan backpack menu zodat je de catalogus van badgeclasses ook eenvoudig vanuit je backpack kunt bekijken.
Image Removed

Functionaliteit toegevoegd om collecties van verdiende edubadges aan te maken. Een collectie is een verzameling van je verdiende edubadges. Een collectie kan je delen met anderen, net zoals je een aparte edubadge kunt delen door deze publiek te maken. Het voordeel van een gedeelde collectie is dat je met een enkele URL meerdere edubadges kunt delen.
Image Removed
Om een collectie aan te maken geef je de collectie een naam, een beschrijving, maak je deze publiek en voeg je de edubadges uit je backpack toe die je in deze collectie wilt plaatsen.
NB: Je moet nog steeds de edubadges eerst publiek maken voor je ze kunt delen, want anders ziet de ander die de publieke collectie bekijkt deze edubadges niet.
Image Removed
 • Geen popup "link naar instelling" wanneer de EPPN en dus de gevalideerde naam van een backpack account bekend is.
  Wanneer je eenmaal je backpack/eduID account hebt gekoppeld aan een onderwijsinstelling en we hebben je naam daarmee kunnen valideren, dan vragen wij dit niet nog eens als je een edubadge van een andere instelling wilt verdienen.
  NB; dit geldt alleen voor de non formele edubadges én indien de badge class aan een student van een andere instelling uitgegeven mag worden. 
  Importfunctie toegevoegd Fix voor de importfunctie om andere gehoste open badges in je backpack te importeren.
  Vanaf de volgende 5.2 versie wordt het Het is nu mogelijk om ook andere hosted open badges die je elders hebt verdiend in je edubadges backpack te bewaren. Je kunt dit doen door zowel de open badge als image of als URL te importeren.
  Image Removed

Edubadges issuer portal

Nu hoeft slechts één taal te worden verstrekt voor de verplichte metagegevensvelden van de instelling, issuer group of issuer.
Voorheen moest je zowel de Nederlands- als Engelstalige metadata invullen.
Inzichten/Insights functionaliteit toegevoegd: een dashboard met statistieken over toegekende edubadges en badgeclasses.
Een nieuw top-menu item Insights/Inzicht laat een pagina zien met daarin de gegevens mbt de uitgegeven edubadges en badgeclasses.
Image Removed
Er is een optie toegevoegd om edubadges toe te kennen aan een eduID account zonder gevalideerde naam. Enkel voor niet-formele edubadges op inschrijvingsbasis.
Het is nu mogelijk om de zgn non-formal edubadges uit te reiken aan lerenden wiens naam we niet hebben kunnen valideren omdat deze eduID accounts niet aan een onderwijs instelling zijn gekoppeld of gekoppeld kunnen worden omdat ze geen inschrijving daar hebben.
Dit is een optie die je bij het aanmaken van een badgeclass kunt opgeven:
Image Removed
Deze edubadges kunnen dan alleen door de lerende worden aangevraagd en niet middels een direct award worden uitgegeven. Het studentID (EPPN) is immers niet bekend. In de award view van de badgeclass zie je echter nog steeds de Direct Award optie, want
Wanneer een dergelijke edubadge is uitgereikt aan een lerende wiens naam we niet hebben kunnen valideren, dan zal dit zichtbaar worden gemaakt wanneer deze edubadge publiek wordt gemaakt:
Image Removed
Ook de validatie zal in een dergelijk geval aangeven dat de naam van deze ontvanger niet is gevalideerd:
Image Removed
Ondersteuning toegevoegd voor SVG afbeeldingen in de badgeclass.
Dit is gedaan om te zorgen dat een import van een elders uitgegeven hosted open badge in de backpack kan worden geïmporteerd.
 • Ondersteuning toegevoegd voor het toevoegen van een beschrijving/narrative of bewijs/evidence aan de bulk-award CSV.
  Het is nu ook mogelijk om de narrative en/of evidence metadatavelden middels een bulk-award CSV mee te geven bij het bulk uitreiken van edubadges.
  De sample_direct_award.csv is nu uitgebreid met 4 extra, optionele, kolommen om aan te geven hoe dit werkt.
  Deze extra kolommen zijn optioneel, dus kunnen ook leeggelaten worden.
  Image Removed
 • Een optie toegevoegd om een badgeclass te archiveren zodat ze niet meer kan worden toegekend. Bijvoorbeeld omdat de badgeclass is vervangen door een nieuwe versie en je niet wilt dat de oude versie nog wordt uitgegeven. Archiveren kan alleen als er geen open inschrijvingen of directe toekenningen zijn.
  Je kunt een badgeclass nu ook archiveren, d.w.z. dat deze niet meer kan worden uitgegeven. Een archived badgeclass staat nog steeds in de catalogus, maar heeft een duidelijk label dat deze archived is.
  Image Removed Image Removed
  NB: je kunt een badgeclass alleen archiveren als er geen openstaande aanvragen aanwezig zijn. Zijn die er wel, dan zal je deze eerst moeten verwerken.
 • Het verwijderen van een issuer portal gebruiker is nu ook mogelijk, maar alleen als deze gebruiker nog geen edubadges heeft uitgegeven.
  Tot op heden was het niet mogelijk om een issuer portal gebruiker te verwijderen. Je kon hoogstens diens rechten ontnemen, maar het account bleef altijd bestaan.
  Dit was vooral vervelend als per ongeluk invites naar de verkeerde personen waren gestuurd. Deze accounts kunnen nu wel verwijderd worden MITS ZE NOG GEEN EDUBADGES HEBBEN UITGEGEVEN.
 • De logica voor het invullen van de badge class metadata is gewijzigd wanneer een instelling alleen het formele type van edubadges toekent.
  Er zijn wat aanpassingen gemaakt aan de logica van de metadatavelden van een badgeclass. Dit is vooral relevant voor de instellingen die gekozen hebben om alleen de formal edubadges uit te geven en geen grondslag hebben voor het uitgeven van de non-formal edubadges.
  Het Studielast veld kan niet worden verwijderd. De opleidingscode en het NLQF niveau is derhalve verplicht. Er is geen mogelijkheid om een Tijdsinvesterings metadata veld toe te voegen.
 • Badge class metadata toont nu een lijst van andere instellingen waaraan kan worden toegekend. Maar alleen in de beheerschermen, niet in de publieke badge class.
  Bij de badge classes die instellingsoverstijgend kunnen worden uitgereikt laten we nu zien aan welke instellingen, naast de eigen instelling, deze ook uitgereikt kan worden:
  Image Removed
 • 4 nieuwe rollen toegevoegd: issuer group admin, issuer group awarder, issuer admin, issuer awarder.
  Er zijn nu ook Admin en Awarder rollen toegevoegd aan de issuer group en de issuer. Voorheen waren deze rollen alleen op badge class niveau beschikbaar. Nu dus ook in de lagen erboven.
  • NB: alleen de badges die voldoen aan de open badge standaard kunnen geimporteerd worden. Bovendien moeten we het domein waarvan deze badges worden uitgegeven in een zgn whitelist plaatsen.
   Op dit moment kunnen open badges van Badgr en BadgeCollect geimporteerd worden. Geef aan ons door indien je ook andere badges zou willen importeren.

   Image Added


  Edubadges issuer portal

  • Het is nu mogelijk om een badge class te kopieren naar een andere issuer. Dit kan vanuit de admin view van een badge class.
   De badge class wordt dan, inclusief plaatje en alle metadata gekopieerd naar een andere issuer. Je kunt de issuer selecteren in de dropdown lijst van issuers.
   Je kunt eventueel ook de metadata aanpassen aangezien je meteen in de edit mode zit.

  Image Added


  • De insights functie, wat een overzicht in het gebruik laat zien, toont nu ook het aantal backpack users die een koppeling met je instelling hebben gemaakt.
   Image Added


  • Mogelijkheid voor het geven van een optionele toelichting als men een aangevraagde edubadge moet afwijzen.
   De aanvrager zal dan een mailtje krijgen waarin de reden voor afwijzing is opgenomen.

   Image Added


  Tabs Page
  titleEnglish
  Info

  On Monday 15 November 2021, the edubadges application has been updated to V5.2. For a complete overview of the changes we would like to refer to the release notes on:
  https://wiki.surfnet.nl/display/Edubadges/Release+Notes+Edubadges
  Below we explain the release notes of V5.2

  Edubadges backpack

  Access to edubadges catalogue added to backpack menu so you can easily view the catalogue of badge classes from
  • Fix for the import function to import other hosted open badges into your backpack.

  Image RemovedFunctionaliteit toegevoegd om collecties van verdiende edubadges aan te maken. Een collectie is een verzameling van je verdiende edubadges. Een collectie kan je delen met anderen, net zoals je een aparte edubadge kunt delen door deze publiek te maken. Het voordeel van een gedeelde collectie is dat je met een enkele URL meerdere edubadges kunt delen.
  Image Removed
  Om een collectie aan te maken geef je de collectie een naam, een beschrijving, maak je deze publiek en voeg je de edubadges uit je backpack toe die je in deze collectie wilt plaatsen.
  NB: Je moet nog steeds de edubadges eerst publiek maken voor je ze kunt delen, want anders ziet de ander die de publieke collectie bekijkt deze edubadges niet.
  Image Removed
  Geen popup "link naar instelling" wanneer de EPPN en dus de gevalideerde naam van een backpack account bekend is.
  Wanneer je eenmaal je backpack/eduID account hebt gekoppeld aan een onderwijsinstelling en we hebben je naam daarmee kunnen valideren, dan vragen wij dit niet nog eens als je een edubadge van een andere instelling wilt verdienen.
  NB; dit geldt alleen voor de non formele edubadges én indien de badge class aan een student van een andere instelling uitgegeven mag worden. 

  • It is now possible to keep other hosted open badges you have earned elsewhere in your edubadges backpack. You can do this by importing the open badge as an image or as a URL.
   Note: only badges which comply with the open badge standard can be imported. We also need to whitelist the domain from which these badges are issued.
   At the moment, open badges from Badgr and BadgeCollect can be imported. Please let us know if you would like to import other badges as well.


   Image Added


  Edubadges issuer portal

  • It is now possible to copy a badge class to another issuer. This can be done from the admin view of a badge class.
   The badge class will then be copied, including image and all metadata, to another issuer. You can select the issuer from the dropdown list of issuers.
   You can also adjust the metadata since you are immediately in edit mode.

  Image Added


  • The insights function, which shows an overview of usage, now also shows the number of backpack users who have linked up with your institution.Image Added  • Possibility to give an optional explanation if a requested edubadge has to be rejected.
   The applicant will then receive an e-mail containing the reason for rejection.


   Image Added
  Importfunctie toegevoegd om andere gehoste open badges in je backpack te importeren.
  Vanaf de volgende 5.2 versie wordt het mogelijk om ook andere hosted open badges die je elders hebt verdiend in je edubadges backpack te bewaren. Je kunt dit doen door zowel de open badge als image of als URL te importeren.
  Image Removed

  Edubadges issuer portal

   Nu hoeft slechts één taal te worden verstrekt voor de verplichte metagegevensvelden van de instelling, issuer group of issuer.
   Voorheen moest je zowel de Nederlands- als Engelstalige metadata invullen.
   Inzichten/Insights functionaliteit toegevoegd: een dashboard met statistieken over toegekende edubadges en badgeclasses.
   Een nieuw top-menu item Insights/Inzicht laat een pagina zien met daarin de gegevens mbt de uitgegeven edubadges en badgeclasses.
   Image Removed
   Er is een optie toegevoegd om edubadges toe te kennen aan een eduID account zonder gevalideerde naam. Enkel voor niet-formele edubadges op inschrijvingsbasis.
   Het is nu mogelijk om de zgn non-formal edubadges uit te reiken aan lerenden wiens naam we niet hebben kunnen valideren omdat deze eduID accounts niet aan een onderwijs instelling zijn gekoppeld of gekoppeld kunnen worden omdat ze geen inschrijving daar hebben.
   Dit is een optie die je bij het aanmaken van een badgeclass kunt opgeven:
   Image Removed
   Deze edubadges kunnen dan alleen door de lerende worden aangevraagd en niet middels een direct award worden uitgegeven. Het studentID (EPPN) is immers niet bekend. In de award view van de badgeclass zie je echter nog steeds de Direct Award optie, want
   Wanneer een dergelijke edubadge is uitgereikt aan een lerende wiens naam we niet hebben kunnen valideren, dan zal dit zichtbaar worden gemaakt wanneer deze edubadge publiek wordt gemaakt:
   Image Removed
   Ook de validatie zal in een dergelijk geval aangeven dat de naam van deze ontvanger niet is gevalideerd:
   Image Removed
   Ondersteuning toegevoegd voor SVG afbeeldingen in de badgeclass.
   Dit is gedaan om te zorgen dat een import van een elders uitgegeven hosted open badge in de backpack kan worden geïmporteerd.
  • Ondersteuning toegevoegd voor het toevoegen van een beschrijving/narrative of bewijs/evidence aan de bulk-award CSV.
   Het is nu ook mogelijk om de narrative en/of evidence metadatavelden middels een bulk-award CSV mee te geven bij het bulk uitreiken van edubadges.
   De sample_direct_award.csv is nu uitgebreid met 4 extra, optionele, kolommen om aan te geven hoe dit werkt.
   Deze extra kolommen zijn optioneel, dus kunnen ook leeggelaten worden.
   Image Removed
  • Een optie toegevoegd om een badgeclass te archiveren zodat ze niet meer kan worden toegekend. Bijvoorbeeld omdat de badgeclass is vervangen door een nieuwe versie en je niet wilt dat de oude versie nog wordt uitgegeven. Archiveren kan alleen als er geen open inschrijvingen of directe toekenningen zijn.
   Je kunt een badgeclass nu ook archiveren, d.w.z. dat deze niet meer kan worden uitgegeven. Een archived badgeclass staat nog steeds in de catalogus, maar heeft een duidelijk label dat deze archived is.
   Image Removed Image Removed
   NB: je kunt een badgeclass alleen archiveren als er geen openstaande aanvragen aanwezig zijn. Zijn die er wel, dan zal je deze eerst moeten verwerken.
  • Het verwijderen van een issuer portal gebruiker is nu ook mogelijk, maar alleen als deze gebruiker nog geen edubadges heeft uitgegeven.
   Tot op heden was het niet mogelijk om een issuer portal gebruiker te verwijderen. Je kon hoogstens diens rechten ontnemen, maar het account bleef altijd bestaan.
   Dit was vooral vervelend als per ongeluk invites naar de verkeerde personen waren gestuurd. Deze accounts kunnen nu wel verwijderd worden MITS ZE NOG GEEN EDUBADGES HEBBEN UITGEGEVEN.
  • De logica voor het invullen van de badge class metadata is gewijzigd wanneer een instelling alleen het formele type van edubadges toekent.
   Er zijn wat aanpassingen gemaakt aan de logica van de metadatavelden van een badgeclass. Dit is vooral relevant voor de instellingen die gekozen hebben om alleen de formal edubadges uit te geven en geen grondslag hebben voor het uitgeven van de non-formal edubadges.
   Het Studielast veld kan niet worden verwijderd. De opleidingscode en het NLQF niveau is derhalve verplicht. Er is geen mogelijkheid om een Tijdsinvesterings metadata veld toe te voegen.
  • Badge class metadata toont nu een lijst van andere instellingen waaraan kan worden toegekend. Maar alleen in de beheerschermen, niet in de publieke badge class.
   Bij de badge classes die instellingsoverstijgend kunnen worden uitgereikt laten we nu zien aan welke instellingen, naast de eigen instelling, deze ook uitgereikt kan worden:
   Image Removed
  • 4 nieuwe rollen toegevoegd: issuer group admin, issuer group awarder, issuer admin, issuer awarder.
   Er zijn nu ook Admin en Awarder rollen toegevoegd aan de issuer group en de issuer. Voorheen waren deze rollen alleen op badge class niveau beschikbaar. Nu dus ook in de lagen erboven.