Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wij raden instellingen aan om een ontwerp te maken (zoals hierboven) waarin alle details zijn uitgewerkt. Hierbij hoort een nummerplan voor alle point-to-point verbindingen tussen de instelling en SURF MSP's en tussen SURF en de cloud providers. Alle IP adressen voor de point to point verbindingen dienen te komen uit de ranges van de instelling zelf. Dit mogen ook private (RFC1918) adressen zijn. Maar het moet passen in het nummerplan van de instelling. Een dergelijk design kan eenvoudig bij SURF getoetst worden. 

De L2VPN L3VPN leveren wij af op een SURFpoort (MSP). Voorwaarde is dat de instelling al de beschikking heeft over één of twee poorten. Anders dient deze eerst te worden aangevraagd via klantsupport.

...