Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ethernet is gevoelig voor loops, waarbij verkeer eindeloos gaat rondzingen tot de loop wordt onderbroken. Toch is er vaak is er wel de behoefte tot resiliency binnen een L2VPN.  Binnen Binnen het SURFnet8 netwerk hebben we nu nog geen mogelijkheden tot loop-detectie waarbij automatisch poorten in blocking mode worden gezet wanneer er een loop gedetecteerd wordt. Het is wel mogelijk om een loop-vrije topologie te maken mét resiliency door poorten te groeperen in een ESI (Ethernet Segment Identifier). Bij een ESI is 1 poort actief en andere poorten staan in blocking mode (Single-Active ESI). Wanneer de active poort down gaat dan wordt 1 van de andere poorten actief. Zo kan er een loodvrije loopvrije topologie gemaakt worden. In het bovenstaande figuur is dat uitgewerkt. De L2VPN kan een service zijn met 1 VLAN of een VLAN range. Iedere locatie is redundant aangesloten en de MSP's (SURF Service Poorten) op iedere locatie zijn de MSP's samengevoegd in een ESI. Hierdoor is steeds maar één van de poorten actief.

...