Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze wikipagina geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de AVG aan de orde komen. Elk onderwerp bevat een uitleg, een verwijzing naar de relevante bepalingen uit de AVG, de originele teksten van deze bepalingen en de relevante overwegingen (overwegingen zijn een soort toelichtingen op de bepalingen en zijn onderdeel van de AVG). Daarnaast staat per onderwerp kort uitgelegd hoe het nu in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is geregeld en de bijbehorende relevante bepalingen.

Deze pagina is nog in ontwikkeling en wordt komende tijd met nieuwe onderwerpen en aanvullende informatie uitgebreid. Daarnaast zijn aanvullingen en suggesties welkom. Feedback is te geven via privacy@surfnet.nl.


Lijst met onderwerpen:

Table of Contents
minLevel6
outlinetrue

...