Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deze wikispace is de verzamelplaats van alle informatie voor het Open badges-project 'EduBadges' van het innovatieprogramma Onderwijsinnovatie met ICT van SURF. In het project werkt SURFnet samen met een aantal instellingen in een proof-of-concept om een open badge-infrastructuur op te zetten en te gebruiken.

Wil je ook deelnemen en behoor je tot een aan SURF deelnemende instelling, stuur dan een e-mail naar info@edubadges.nl.

Search this space

Livesearch
spaceKeyOB

 


Achtergrondinformatie

Children Display
pageAchtergrondinformatie Open Badges

Techniek

Children Display
pageTechniek

Bijeenkomsten

Children Display
pageBijeenkomsten

Proof of Concept Open Badges (niet publiek)

Children Display
alltrue
pageProof of Concept Open Badges