Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
                                                                                                                                                                                      
Tabs Container
directionhorizontal
Tabs Page
titleNederlands
Tabs Page
titleNederlands
Je ontvangt je edubadge via het platform edubadges. Hiervoor heb je een eduID nodig én moeten we je naam valideren zodat we zeker weten dat jij het bent aan wie de edubadge wordt uitgereikt. 
Het eduID is nodig om jouw edubadges te bewaren en te beheren in je edubadges backpack.
In de onderstaande handleiding staat  beschreven hoe je een eduID aanmaakt (stap 1) en hoe we je koppelt met je instelling  (stap 2).  Let op! Je koppeling met je instelling is 6 maanden geldig. Na 6 maanden moet je opnieuw koppelen. 
Daarna heb je toegang tot je edubadges backpack via  https://edubadges.nl/ waarin  je edubadges terecht komen. (stap 3)  Wanneer je alle stappen succesvol hebt doorlopen ontvang je  een e-mail met als subject: Je hebt een edubadge verdiend. You earned an edubadge. Claim it now!


Expand
titleStap 1: Maak een eduID aan


 1. Ga naar https://eduid.nl/ en maak een nieuw eduID aan via de knop: Vraag een eduID aan.
  Als je al eerder een eduID hebt aangemaakt, ga dan direct naar Mijn eduID, log daarop in en ga naar stap 6. 2. Vul je persoonlijke e-mailadres in.
  Geef je voor en achternaam op, ga akkoord met de voorwaarden en klik op Vraag een eduID aan. 3. Er wordt een bevestigings-e-mail gestuurd naar het opgegeven e-mailadres om te valideren dat het e-mailadres klopt. 4. Open je mailbox en klik op de Nu bevestigen link in de bevestigingsmail met subject Verifieer je e-mailadres voor je eduID met de afzender noreply@eduid.nl 5. Je krijgt een bevestiging-e-mail dat je eduID is nu aangemaakt.
  Klik op de knop Ga naar mijn eduID


 6. Er volgt een popup op het scherm ter bevestiging dat je eduID account is aangemaakt.
  Klik op Ga naar My eduID
 7. (Mogelijk zie je dit extra scherm, wat in de volgende release van eduID wordt getoond.) 8. (Mogelijk zie je dit extra scherm.)

Expand
titleStap 2: Koppel je eduID account aan je instelling
 1. Nu je eduID is aangemaakt zal je opgegeven voor- en achternaam nog gevalideerd moeten worden.
  Dit is nodig om edubadges te kunnen ontvangen. Tip! Stel hier ook een wachtwoord voor je eduID in. Mocht je wisselen van e-mailadres heb je altijd toegang tot je eduID.
  Klik op Persoonlijke info. 2. In het scherm Persoonlijke informatie zie je dat je naam nog niet gevalideerd is.
  Om dit proces te starten klik je op de Koppel-knop achter de optie om een koppeling et een vertrouwde partij te maken.

   

 3. Je krijgt een bevestigingsscherm te zien om de koppeling te maken.
  Klik op 'Doorgaan'. 4. Nu krijg je het SURFconext scherm te zien waar je de juiste IDP (Identity Provider) selecteert.
  Je eduID zal gekoppeld moeten worden aan de jouw instelling.
 5.  Je logt nu in op je eigen instelling.
  Gebruik hiervoor je username en het wachtwoord die je altijd gebruikt om bij je instelling in te loggen. 6. Je krijgt vervolgens een scherm te zien waarin je toestemming geeft om je gegevens door te geven.
  Klik op Doorgaan naar eduID Account Linking
 7. In je Persoonlijke informatie pagina, zie je dat je voor- en achternaam zijn gevalideerd en dat er een koppeling met een vertrouwde partij is gemaakt.Expand
titleStap 3: Maak een edubadges backpack aan
 1. Je bent nu klaar met eduID. Ga nu naar https://edubadges.nl/ en klik op Open je backpack 2. Je logt in op de backpack met het eduID wat je hebt aangemaakt met je persoonlijk e-mailadres. 3. Je krijgt vervolgens een scherm te zien waarin je toestemming geeft om je gegevens door te geven.
  Klik op Proceed to Edubadges (backpack) 4. De eerste keer dat je inlogt op je edubadges backpack ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. 5. Je backpack toont de Welkoms edubadge. 6.  Wanneer je rechtsbovenin op het V symbool klikt en daar je profiel bekijkt.... 7. ... dan zie je hier dat je naam is bevestigd en is aangeleverd door je instelling. 8.  Je bent nu klaar om edubadges of microcredentials te ontvangen!


FAQ

Expand
titleWat is een backpack?
Je edubadges backpack is jouw online omgeving waar jij jouw edubadges in verzameld en behoud. Je koppelt de backpack met je eduID met je prive mailadres. Hierdoor is je backpack niet verbonden aan je instelling en heb je altijd toegang tot je backpack, ook na het afstuderen. Want de kans is groot dat je de rest van je leven blijft leren en ontwikkelen, wie weet krijg je daar ook een edubadge voor! Vanuit je backpack kan je kiezen welke badges je deelt met externe, zo blijf jij altijd eigenaar over je eigen edubadges. 
Expand
titleWaarom wordt eduID gebruikt bij edubadges?
Het edubadges-platform maakt gebruik van eduID. eduID is een levenslange identiteit die over instellingen heen gebruikt kan worden. Dit betekent dat ook als je klaar bent met je opleiding je hetzelfde eduID kunt blijven gebruiken. Door middel van het eduID word je identiteit aan je edubadge gekoppeld.
Expand
titleHoe kan ik mijn eduID beheren?
Via de eduID portal (mijn.eduid.nl) kun je je eduID beheren; d.w.z. je kunt hier je eduID bekijken, je e-mailadres wijzigen en zien welk (instellings-)account je gekoppeld hebt. Tip! stel een wachtwoord in zodat (als je wisselt van e-mailadres) je altijd toegang blijft houden tot je eduID. 
Expand
titleIk heb een probleem met mijn eduID.
Voor vragen over je eduID ga naar https://eduid.nl/help/  
Tabs Page
titleEnglish
You will receive your edubadges via the edubadges service. You will need an eduID and we need to validate your name so that we know for sure that it is you who will receive the edubadge. 
The eduID is needed to save and manage your edubadges in your edubadges backpack.
The instructions below describe how to create an eduID (step 1) and how to connect (step 2).  Note, your connection with your institution expires after 6 months. After these 6 months you need to reconnect. 
After that you can access your edubadges backpack via https://edubadges.nl/ where your edubadges and microcredentials will be stored. (step 3) You will receive an e-mail with the subject: Je hebt een edubadge verdiend. You earned an edubadge. Claim it now!


Expand
titleStep 1: Create an eduID
 1. Go to https://eduid.nl/ and create a new eduID using the button Request an eduID.
  If you have already created an eduID, go directly to My eduID, log in and go to step 6. 2. Enter your personal e-mail address.
  Enter your first and last name, agree to the conditions and click on Request your eduID. 3. A confirmation e-mail will be sent to the e-mail address provided to validate that the e-mail address is correct.
 4. Open your mailbox and click on the Verify this email address button in the confirmation email with subject  and sender noreply@eduid.nl 5. You get a confirmation that your eduID is now created. Click on Go to My eduID 6. Extra eduID screen 7. Extra eduID screen

Expand
titleStep 2: Link your eduID account to your institution
 1. Now that your eduID has been created, the first and last name you entered should be validated.
  This is necessary to be able to receive edubadges. Tip! Connect an password to your account. This way when you change emailadresses you will always be able to acces your eduID. 
  Click on Personal info.
 2. On the Personal information screen you will see that your name has not yet been validated.
  To start the process, click the Link button behind the option Link with third party.

 3. You will see a confirmation screen to establish the link to the third party.
  Click on "Proceed".
 4. Now you will see the SURFconext screen where you select the correct IDP (Identity Provider): the institution where you study.
  Your eduID will have to be linked to your institution.


 5.  In this step you log in to tyour institution
  Use your username and password that you always use to logon to your institution. 6. You will then see a screen giving you permission to pass on your details.
  Click on Proceed to EDUID ALA RP
 7. In your Personal Information page, you will see that your first and last name have been validated and that a link to a trusted party has been made.Expand
titleStep 3: Create an edubadges backpack
 1. You are now done with eduID. Now go to https://edubadges.nl/ and click on Open your backpack. 2. You log into the backpack with the eduID you created with your personal e-mail address. 3. You will then see a screen in which you give permission for your details to be passed on. 
  Click on proceed to Edubadges backpack

  |

 4. The first time you log in to your edubadges backpack you agree to our terms of use. 5. Your backpack displays the Welcome edubadge. 6. If you click on the V symbol in the top right corner and view your profile there.... 7. ... then you will see here that your name has been confirmed and provided by your institution. 8. You are now ready to receive edubadges!


FAQ

Expand
titleWat is a backpack?
Your edubadges backpack is your online environment where you collect and keep your edubadges. You link the backpack to your eduID with your private email address. This way, your backpack is not connected to your institution account and you always have access to your backpack, even after graduation. Because chances are you will continue to learn and develop for the rest of your life, who knows, you might get an edubadge for that too! From your backpack you can choose which badges you share with others, this way you always keep ownership of your edubadges.    
Expand
titleWhy do you need eduID for receiving edubadges?
The edubadges platform uses eduID. eduID is a lifetime identity that can be used across institutions. This means that even when you finish your education you can continue to use the same eduID. Through the eduID, your identity is linked to your edubadge. 
Expand
titleHow can I manage my eduID?
Through the eduID portal (my.eduid.nl) you can manage your eduID; you can view your eduID, see which (institution) account you have linked and edit your e-mailadres. We advise you to set a password in case you switch email address. 
Expand
titleI have a problem with my eduID
For questions concerning eduID to go  https://eduid.nl/help/