Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SURF kan in overleg met een Aangesloten Instelling besluiten om een bestaand glasvezelpaar (fiberpaar) van de aangesloten instelling in gebruik te nemen. Een reden voor dit besluit kan, bijvoorbeeld zijn om de Aangesloten Instelling met actieve apparatuur op het netwerk van SURF aan te sluiten. Hierdoor verhuist het demarcatie punt tussen het SURF netwerk en het klant-netwerk naar de klant locatie. Om tot een goede service voor Fiber Leverancier, Aangesloten Instelling en SURF te komen zijn de volgende voorwaarden gesteld:


Specificaties van geleverde fiber

De kwaliteit van de fiber wordt verondersteld compliant te zijn aan de fiber specificaties die SURF heeft opgesteld in “Technical requirements MDF”. Doorgaans zal een recente fiber (geproduceerd na 2000) hieraan voldoen.

In geval van een netwerk storing of bij onverwacht slechte optische parameters waarvoor geen oorzaak wordt gevonden door SURF NOC en Fiber Leverancier, zal de fiberleverancier een fiber OTDR meting uitvoeren om te controleren of het fiberpaar (nog) aan de specificaties zoals beschreven in “Technical requirements MDF” voldoet.

Aan te leveren fiber data

De volgende gegevens moeten minimaal beschikbaar worden gesteld aan SURF voordat SURF kan overgaan tot een ontwerp van de netwerk oplossing:


Naam Fiber Leverancier


24/7 service contact nummer
(telefoonnummer)


Fiber identifier


Lengte (km)


Fiber type


Optisch verlies bij 1550nm


ODF patch posities van fiber op beide eindpunten

A-zijde:

·       Ruimte

·       Cabinet

·       Shelf

·       ODF

·       Patch poort


B-zijde:

·       Ruimte

·       Cabinet

·       Shelf

·       ODF

·       Patch poort

Connector type op beiden eindpunten


Geografische route van de verbinding  (in .kml formaat)Fiberbreuk

De fiberleverancier wordt door de Aangesloten Instelling geïnformeerd dat SURF in geval van fiberbreuken een service ticket kan openen. Hierop zal de fiberleverancier de gebruikelijke acties in gang zetten om de fiberverbinding te repareren.


Planned Maintenance

De fiberleverancier zal planned maintenance aan het geleverde fiberpaar tenminste vijf dagen van te voren aan de Aangesloten Instelling en het SURF NOC (noc@SURF.nl) melden. De aangesloten instelling en SURF behouden zich het recht om hiermee niet akkoord te gaan.


Exclusiviteit van gebruik fiber

De fiber zal exclusief beschikbaar worden gesteld aan SURF; geen andere diensten dan SURF diensten zullen over dit glasvezelpaar worden geboden. Bovendien zal SURF alleen diensten voor de Aangesloten Instelling over deze fiber leveren.

...