Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • SURFfirewall maakt op dit moment van Fortinet firewalls en beheerssoftware (Fortimanager, FortiAnalyzer). Op het moment van schrijven ( ) gebruiken we software versie 7.0.5 voor FortiManager en FortiAnalyzer. Een handleiding voor het gebruik van FortiManager vind je hier.
  • FortiManager en FortiAnalyzer zijn bereikbaar als je vanaf SURF-IPv4 of IPv6 space komt.

Gratis Training modules Fortinet

Fortinet biedt gratis training modules aan. Deze zijn hier te vinden: https://www.fortinet.com/training/cybersecurity-professionals

Beperkingen

Voor sommige functies zijn de rechten afgeschermd in Fortimanager. Dit hebben we gedaan omdat deze rechten ervoor zouden kunnen zorgen dat je wijzigingen doet die de beschikbaarheid van de firewall in gevaar brengen. Daardoor heb je bij sommige taken hulp nodig van SURF. Voorbeelden van deze taken zijn:

...