Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze pagina en de pdf waarnaar verwezen wordt, wordt niet meer bijgewerkt. Gebruik onze wiki voor actuele informatie en gebruik de pdf hier enkel als voorbeeld en houd rekening met de nieuwe metadatalocaties zoals hieronder aangegeven.


Let op: dit document bevat de oude URL naar de SURFconext metadata (stap 22 op pagina 35). De oude url begint met https://engine....

Gebruik in plaats daarvan de volgende URL:


Zie hier de Handleiding ADFS 4.0 installatie Windows Server 2016. Voor de handleiding van de vorige ADFS-versie, zie Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2 .

  • No labels