Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Het concept uitleggen dat beide partijen (IdP en SP) de boel open moeten zetten om daadwerkelijk toegang te krijgen tot jouw dienst

attributen kunnen worden gebruikt om toegang te specificeren

 

 

  • No labels