Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Als een gebruiker inlogt op een Service Provider, stuurt SURFconext een zogenaamde SAML-assertion naar de Service Provider. Deze SAML-assertion bevat een aantal uitspraken over de gebruiker die inlogt, waaronder zijn identiteit en mogelijk een aantal andere attributen (zie het attributenoverzicht hierna).

De SAML2-implementatie van SURFconext voldoet aan hetSAML2int profiel.

Op deze pagina leggen we uit welke attributen SURFconext en zijn Identity Providers kunnen bieden voor de diensten.

Identifiers van een gebruiker

Binnen de SAML-assertion wordt de identiteit van een gebruiker doorgestuurd in de vorm van een NameID-element. Het NameID is gegarandeerd stabiel en onveranderlijk voor een gebruiker (behalve in gevallen van transient identifiers, zie hieronder). Wij bevelen sterk aan dat Service Providers het NameID gebruiken om gebruikers uniek te identificeren (in plaats van een e-mailadres of andere attributen die kunnen veranderen).

SURFconext kan 2 verschillende typen NameID's genereren:

 • een 'persistent' NameID: Deze bevat een willekeurige unieke code om de gebruiker voor deze Service Provider uniek te identificeren. Deze blijft staan tijdens verschillende sessies van dezelfde gebruiker met dezelfde dienst.
 • een 'transient' NameID: Deze bevat een willekeurige unieke code om de gebruiker voor deze Service Provider uniek te identificeren tijdens de sessie. Wanneer de gebruikerssessie bij SURFconext verloopt en de gebruiker opnieuw inlogt op een dienst, wordt een nieuwe tijdelijke NameID gegenereerd. Persistent en transient identifiers zien er uit als een 40 tekens lange hexadecimale string bijvoorbeeld: 'bd09168cf0c2e675b2def0ade6f50b7d4bb4aaef'. Deze vorm kan echter in de toekomst veranderen.

De 2 ondersteunde NameID-types, respectievelijk voor persistent en transient NameID-aanduidingen, :

 • urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent
 • urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient

Attributenschema's

SURFconext ondersteunt 2 attributenschema's: het urn:oid schema en het urn:mace schema. Beide brengen dezelfde informatie over. SURFconext voorziet in attributen voor beide schema's als deel van de SAML-assertion. We raden af om beide schema's tegelijk te gebruiken, maar om redenen van legacy biedt SURFconext beide aan.

Attributenoverzicht

SURFconext ondersteunt het vrijgeven van de volgende attributen:

Friendly name

Attribute name

S/M

Definition

Data type

Example

ID

(NameID)
urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonTargetedID
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

 

eduPerson

UTF8 string
(unbounded)

bd09168cf0c2e675b2def0ade6f50b7d4bb4aae

Surname

urn:mace:dir:attribute-def:sn
urn:oid:2.5.4.4

 

X.520

UTF8 string
(unbounded)

Vermeegen
?

Given name

urn:mace:dir:attribute-def:givenName
urn:oid:2.5.4.42

 

X.520

UTF8 string
(unbounded)

Mërgim Lukáš
??

Common name

urn:mace:dir:attribute-def:cn
urn:oid:2.5.4.3

 

X.520

UTF8 String
(unbounded)

Prof.dr. Mërgim Lukáš Vermeegen
? ??, PhD.

Display name

urn:mace:dir:attribute-def:displayName
urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241

 

RFC2798

UTF8 String
(unbounded)

Prof.dr. Mërgim L. Vermeegen
? ??, PhD.

Email address

urn:mace:dir:attribute-def:mail
urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3

 

RFC4524

RFC-5322 address
(max 256 chars)

m.l.vermeegen@university.example.org
"very.unusual.@.unusual.com"@example.com
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="5c74e6f5-947d-4ff5-beb7-0e69652c9ce0"><ac:plain-text-body><![CDATA[mlv@[IPv6:2001:db8::1234:4321]

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

Organization

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganization
urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9

 

Schac

RFC-1035 domain string

university.example.org
 

Organization Type

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganizationType
urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10

 

Schac

RFC-2141 URN
see Schac standard

urn:mace:terena.org:schac:homeOrganizationType:int:university
urn:mace:terena.org:schac:homeOrganizationType:es:opi

Affiliation

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAffiliation
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

 

eduPerson

Enum type (UTF8 String)

faculty, student, staff, (alum, member, affiliate, employee, library-walk-in)

Entitlement

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonEntitlement
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7

 

eduPerson

RFC-2141 URN
Multi-valued

to be determined per service

PrincipalName

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrincipalName
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

 

eduPerson

UTF8 String
user@domain

not.a@vålîd.émail.addreß
??@aninstitutionname

isMemberOf

urn:mace:dir:attribute-def:isMemberOf
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.5.1.1

 

eduMember

RFC-2141 URN
Multi-valued

urn:collab:org:surf.nl
urn:collab:org:clarin.org

uid

urn:mace:dir:attribute-def:uid
urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1

 

RFC4519

UTF8 String
(max 256 chars)

s9603145
flåp@example.edu

preferredLanguage

urn:mace:dir:attribute-def:preferredLanguage
urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.39

 

RFC2798
BCP47

List of BCP47 language tags

nl
nl, en-gb;q=0.8, en;q=0.7

eduPersonTargetedID

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonTargetedID
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

 

eduPerson

UTF8 string
(unbounded)

24d66f51ac1c0b140e617af335b9abb4b8d88a5b

Note that not all identity providers might make all attributes available.

Detailed attribute descriptions

ID

See User identifiers\.

Surname

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:sn

urn:oid

urn:oid:2.5.4.4

Multiplicity

single-valued

Description

The surname of a person (including any words such as "van", "de", "von" etc.) used for personalisation; this can be a combination of existing attributes.

Notes

 

Given name

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:givenName

urn:oid

urn:oid:2.5.4.42

Multiplicity

single-valued

Description

Given name / "name known by"; combinations of title, initials, and "name known by" are possible.

Notes

 

Common name

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:cn

urn:oid

urn:oid:2.5.4.3

Multiplicity

multi-valued

Description

Full name.

Notes

For example, a typical name of a person in an English-speaking country comprises a personal title (e.g. Mr., Ms., Rd, Professor, Sir, Lord), a first name, middle name(s), last name, generation qualifier (if any, e.g. Jr.) and decorations and awards (if any, e.g. CBE).

Display name

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:displayName

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

Multiplicity

single-valued

Description

Name as displayed in applications

Notes

 •  This attribute can typically be changed by the end-users themselves, and is therefore not very suitable for identification.

Email address

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:mail

urn:oid

urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3

Multiplicity

multi-valued

Description

e-mail address; syntax in accordance with RFC 5322

Notes

 • Multiple email addresses are allowed
 • An email address is not necessarily the email address of this person at the institution.
 • Do not use this attribute to uniquely identify a user.  Use the NameId  instead.
 • A user's email address may change over time, or an IdP may allow a user to change this value themselves. This makes that attribute unsuitable for authentication and authorization purposes.

uid

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:uid

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

Multiplicity

multi-valued

Description

The unique code for a person that is used as the login name within the institution.

Notes

 • The uid is not a unique identifier for SURFconext users.  Uid values are at most unique for each IdP.
 • Ideally the uid is not only a login name/code but also an identifier that is guaranteed as being unique within the institution over the course of time. At the moment, there is no such guarantee.
 • Use the NameId for unique identifiers in SURFconext rather than uid.
 • Use the eduPersonPrincipalName attribute if a human-readable unique identifier is required
 • A uid may contain any unicode character. E.g., "org:surfnet.nl:joe von stühl" is a valid uid.
 • SURFconext translates @-characters in the uid to underscores.  Yes, this means that uids are not guaranteed to be unique.

Home organisation

urn:mace

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganization

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9

Multiplicity

single-valued

Description

The user's organisation using the organisation's domain name; syntax in accordance with RFC 1035.

Notes

 •  In the past, SURFconext used to send the home organisation in the attribute urn:oid:1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15, which was incorrect.  Since 2013, the correct oid urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9 is in use.  For reasons of compatibility, the old (wrong) key is also still sent.  It should not be used in new implementations.

Organization type

urn:mace

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganizationType

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10

Multiplicity

single-value

Description

designation of the type of organisation as defined on http://www.terena.org/registry/terena.org/schac/homeOrganizationType

Notes

Affiliation

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAffiliation

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

Multiplicity

multi-valued

Description

Indicates the relationship between the user and his home organisation.  The following values are permitted:

 • student — student
 • employee — all employees
 • staff — academic staff

Notes

Identity providers might internally use additional values for the affilication attribute, such as alum or affiliate.  Per SURFconext policy, such users are not allowed access to SURFconext.
(warning) The attribute values are case senitive!

Entitlements

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonEntitlement

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7

Multiplicity

multi-value

Description

entitlement; custom URI (URL or URN) that indicates an entitlement to something.

Notes

 • This attribute can be used to communicate entitlements, roles, etc, from identity providers to services, which can be used, for example, for authorization.
 • The values of this attribute are scoped to the identity provider that is authoritative for the attribute.  See also the SURFconext entitlement namespacing policy.

Principle name

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrincipalName

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

Multiplicity

single-valued

Description

Unique identifier for a user.  

Notes

 • Although this value resembles an email address, it MUST NOT be used as an email address. In many cases mail cannot be delivered to this "address".
 • Even though this value uniquely identifies a user, it is not guaranteed that it is persistent over sessions (even though it usually is).
 • Do not use this to uniquely identify users.  Use the NameId instead.

isMemberOf

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:isMemberOf

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.5.1.1

Multiplicity

multi-valued

Description

Lists the collaborative organisations the user is a member of.

Notes

 • Attribute values are URIs (URN or URL)
 • Only current supported value is urn:collab:org:surf.nl, which indicated that the user's home institution is a member of SURFnet
 • In the future, this can be used to determine membership of non-institutional collaborative organisations.

Preferred Language

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:preferredLanguage

urn:oid

urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.39

Multiplicity

single-valued

Description

a two-letter abbreviation for the preferred language according to the ISO 639 language abbreviation code table; no subcodes.

Notes

Used to indicate an individual's preferred written or spoken language. This is useful for international correspondence or human-computer interaction. Values for this attribute type MUST conform to the definition of the Accept-Language header field defined in RFC 2068 with one exception: ?the value ":" should be omitted. 

EduPersonTargetedID

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonTargetedID

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

Multiplicity

single-valued

Description

Automatically generated (and overwritten) by SURFconext with a copy from Subject -> NameID

Notes

This attribute is specified because Subject -> NameID is not part of the SAML 2.0 response.

 • No labels