Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Kennisnet biedt met Entree een federatie aan voor het primair-, voortgezet onderwijs en het MBO. Voor enkele MBO-instellingen geldt dat zij naast een koppeling met Entree Federatie, ook een koppeling met SURFconext hebben, omdat zij diensten uit beide federaties wensen te gebruiken.

Om het voor deze MBO's makkelijker te maken, hebben Kennisnet en SURFnet een koppeling gemaakt tussen de twee federaties, voor toegang tot Entree-diensten vanuit SURFconext. Hierdoor kunnen instellingen die zijn aangesloten op SURFconext ook gebruik maken van diensten uit Entree Federatie.

SURFnet en Kennisnet hebben hierover afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast heeft Kennisnet een bewerkersovereenkomst getekend, om zorgvuldige en veilige uitwisseling van persoonsgegevens te waarborgen.

Benieuwd naar welke partijen zijn aangesloten op Entree? Zie daarvoor de website van Kennisnet.

Vragen over deze samenwerking? Neem contact op met support@surfconext.nl.

  • No labels