Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2Op deze pagina's geven we handleidingen voor de meest gebruikte software om bestaande Identity Provider-systemen te koppelen aan SURFconext. Ook vind je hier een handleiding over het vormgeven van de login pagina van je Identity Provider.

  • No labels