Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Je kunt SURFconext ook gebruiken om samenwerken binnen en buiten je organisatie te vergemakkelijken. SURFconext kan namelijk ook onderscheid maken in groepen gebruikers (naast individuele gebruikers). Je hoeft dan niet elke keer per dienst wijzigingen aan te brengen als de samenstelling van de groep verandert. Een groot voordeel hiervan is ook dat je de toegang tot diensten en het delen van bijvoorbeeld bestanden aan een groep kunt toekennen in plaats van aan een individuele gebruiker.

SURFconext zorgt voor centraal groepsmanagement, wat betekent dat je op 1 plek de samenstelling van de groep kunt beheren. Aanpassingen die je voor de groep doorvoert, hebben direct invloed op alle diensten waartoe de groep toegang heeft. Het is zelfs mogelijk om het beheer van groepen bij je organisatie zelf te doen!

Soorten groepen

Er zijn verschillende soorten groepen. Grofweg kun je het volgende onderscheid maken:

  • structurele groepen
  • ad-hoc-groepen
  • samenwerkingsverbanden

Een structurele groep kan bijvoorbeeld zijn: 'alle medewerkers van een bepaalde faculteit'. Structureel betekent dan niet dat de samenstelling van de groep structureel hetzelfde is, maar wel dat de groep zelf structureel bestaat.

Een projectgroep is een voorbeeld van een ad-hoc samenwerkingsverband. Deze groep bestaat gedurende het project en wordt weer opgeheven als het project is afgerond.

SURFconext biedt je mogelijkheden om zelf groepen aan te maken en te beheren. Maar je kunt ook groepen die je al in jouw organisatie hebt, aanbieden bij SURFconext. Binnen SURFconext noemen we dat 'buiten SURFconext beheerde groepen'.

Buiten SURFconext beheerde groepen

Buiten SURFconext beheerde groepen zijn groepen die je binnen jouw organisatie al onderscheidt en beheert in je huidige Identity Provider-systeem. Je kunt deze groepen laten gebruiken door diensten die aan SURFconext gekoppeld zijn.

Enkele voorbeelden zijn:

  • alle eerstejaars studenten
  • alle docenten
  • alle leden van een bepaalde faculteit (studenten + medewerkers)
  • alle deelnemers (studenten, docenten, externen) aan een bepaalde cursus

Als je je groepen aanbiedt aan SURFconext, dan kan SURFconext bij je huidige systemen opvragen welke groepen er zijn, wie in welke groep zit, maar ook in welke groep(en) een bepaalde gebruiker voorkomt.

Als je deze functionaliteit wilt gebruiken, moet je een extra koppeling maken tussen je huidige systemen en SURFconext. Zie hiervoor de pagina Buiten SURFconext beheerde groepen.

Als je groepen die je zelf beheert, wilt aanbieden aan SURFconext, vereist dat vaak maatwerk Wij denken graag met je mee en willen je graag helpen bij het implementeren hiervan. Ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar info@surfconext.nl.

Binnen SURFconext beheerde groepen

Je kunt ook via SURFconext groepen aanmaken. In deze groepen kan een willekeurige set van individuele gebruikers van SURFconext zitten. Dit is bijvoorbeeld handig als je met projectgroepen wilt werken waarin mensen zitten van verschillende organisaties. Zo kunnen studenten zelf een groep aanmaken die bestaat uit een aantal (mede)studenten die samen een aantal applicaties willen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een wiki. Vervolgens kun je in de wiki instellen dat de groep schrijfrechten heeft, zodat elke student uit de projectgroep een bijdrage kan leveren. Je kunt vervolgens op groepsniveau regelen dat de groep toegang krijgt tot andere diensten die ze wil gebruiken. Het beheer en de samenstelling van de groep blijven dus centraal.

Iedere gebruiker van SURFconext, behalve een gastgebruiker, kan zelf groepen aanmaken. Op de pagina Binnen SURFconext beheerde groepen lees je hoe deze tool werkt.

Samenwerkingsorganisaties

In het hoger onderwijs en onderzoek bestaan veel samenwerkingsverbanden waarin mensen uit verschillende organisaties samenwerken. Zij zijn zelf echter geen organisatie in het hoger onderwijs of onderzoek volgens de definitie van SURFnet. Veel gebruikers in deze samenwerkingsverbanden zijn ook medewerker van een universiteit, hogeschool of andere organisatie. Denk aan een bio-informaticaonderzoeker bij de Universiteit Utrecht die ook deelneemt in het Netherlands Bio-Informatics Centre (NBIC), of de Nederlandse Vereniging voor Archeologen (NVvA), waarin alle Nederlandse archeologen (zowel beroepsmatig als studenten) zijn vertegenwoordigd. In de context van SURFconext noemen we dit 'samenwerkingsorganisaties'. Lees hier meer over op de pagina Samenwerkingsorganisaties.

Voorbeelden

Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC)

Het NBIC is een samenwerkingsorganisatie op het gebied van bio informatica. Tot de leden van het NBIC behoren personen uit de academische wereld, maar ook uit het bedrijfsleven. Vooral voor die laatste groep biedt het NBIC in combinatie met SURFconext een grote uitkomst. Het NBIC treedt op als Identity Provider, en voorziet degenen die geen toegang hebben tot SURFconext, van een identiteit. Deze identiteiten worden gegroepeerd met identiteiten die al toegang hebben tot SURFconext (namelijk personen uit de academische wereld), en samen vormen zij de gebruikers van de Identity Provider NBIC.

LIGO Scientific Collaboration (LSG)

Samenwerking beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. Samenwerkingsverbanden zijn ook gangbaar op internationaal niveau. Een voorbeeld hiervan is het LIGO Scientific Collaboration (LSC). LSG heeft een aantal waarnemingscentra geplaatst, onder andere in Amerika en Duitsland. Het LSC is verantwoordelijk voor het analyseren van deze data. In het LSC zitten meer dan 800 wetenschappers van tientallen organisaties uit 13 landen over de hele wereld. Doordat SURFconext is verbonden met gelijksoortige systemen in andere landen wordt het mogelijk om, ook voor een internationale organisatie als LSC, bijvoorbeeld onderling documenten en bestanden te delen.

Een samenwerkingsorganisatie kun je op verschillende manier definiëren; bijvoorbeeld binnen SURFconext (door SURFconext-teams te gebruiken). Maar je kunt ook een combinatie maken tussen verschillende 'extern beheerde groepen', of zelfs een combinatie van een of meerdere extern beheerde groepen en SURFconext-teams. Op de pagina Samenwerkingsorganisaties lees je meer over dit type samenwerkingsverbanden.

Het inrichten van een samenwerkingsorganisatie vereist maatwerk. Wij denken graag met je mee en willen je graag helpen bij het implementeren hiervan. Ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar info@surfconext.nl.

Pilot Virtual Campus Hub (VCH) en TU/e

Virtual Campus Hub is een samenwerkingsproject tussen vier technische universiteiten in Europa. Het biedt studenten en medewerkers een internationaal en academisch studie- en werkomgeving. Studenten en medewerkers kunnen hun eigen instellingsaccount inloggen op elkaars systemen en applicaties om op die manier onafhankelijk van tijd en plaats gezamenlijk te werken aan projecten. SURFconext fungeert als tussenpersoon, die account en app met elkaar verbindt. Alle Europese landen en veel landen daarbuiten hebben zulke 'tussenpersonen' of federaties ingericht. Om de verbinding tussen account en app internationaal te realiseren moeten de federaties onderling ook weer verbonden worden. Virtual Campus maakt hiervoor gebruik van Edugain.

De pilot is uitgevoerd van 1 oktober 2011 tot 30 september 2013 door:

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Technical University of Denmark (DTU)
Royal Instutute of Technology Stockholm (KTH)
Politecnico di Torino (PoliTo).

Voor meer informatie zie: http://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfconext/surfconext-in-de-praktijk/tu-e/index.html

 

 

  • No labels