Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Een paar keer per jaar organiseert SURFnet een seminar voor alle contactpersonen die in hun dagelijkse werk veel te maken hebben met SURFconext. Op deze pagina vind je een overzicht van de verslagen van de vorige bijeenkomsten, en een planning voor toekomstige bijeenkomsten.

Toekomstige bijeenkomsten

  • Seminar What's Next @ SURFconext, Q3-Q4 2015

Verslagen vorige bijeenkomsten

 

  • No labels