Child pages
 • 1.8 Aggregation Level
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 32 Next »

Gegevens

Id

1.8

Naam (nl)

Aggregatie Niveau

Naam (en)

Aggregation Level

V / A / O / X / B

B

Cardinaliteit

1

Datatype

vocab

SPM

 

Coderingsstandaard

 

Volgorde

ongespecificeerd

Definitie

De functionele schaal van dit leerobject.

Business rules

Conditional FieldsRulePage
5.6 ContextGebruik is OPTIONEEL wanneer in veld 5.6 een ander vocabulaire dan http://purl.edustandaard.nl/vdex_context_czp_20060628.xml wordt gebruikt.Aggregatieniveau andere contexten
5.6 ContextGebruik is AANBEVOLEN wanneer in veld 5.6 het vocabulaire http://purl.edustandaard.nl/vdex_context_czp_20060628.xml wordt gebruikt met een van de volgende waarden HBO|WO|bedrijfsopleiding.Aggregatieniveau HO
5.6 ContextGebruik is VERPLICHT wanneer in veld 5.6 het vocabulaire http://purl.edustandaard.nl/vdex_context_czp_20060628.xml wordt gebruikt met een van de volgende waarden PO|VO|BVE|SO|SBaO|VVE.Aggregatieniveau PO VO MBO

Vocabulaire

Vocabulaire Businessrule

subject

predicate

object

/lom/general/aggregationLevel

allows

http://purl.edustandaard.nl/vdex_aggregationlevel_lomv1p0_20060628.xml

/lom/general/aggregationLevel

recommends

http://purl.edustandaard.nl/vdex_aggregationlevel_czp_20060628.xml

Tips:

Zie http://vocabulairebank.edustandaard.nl/browse voor een overzicht van alle geregistreerde vocabulaires.
Zie http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkeddata/vocab.vdex voor een complete lijst in XML van vocabulaires die in VDEX beschikbaar zijn

Opmerkingen

Hoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden

IEEE-LOMv1.0
(...)
 <aggregationLevel>
  <source>LOMv1.0</source>
  <value>2</value>
 </aggregationLevel>
(...)
IMS-MDv1.2.4
(...)
 <aggregationlevel>
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">2</langstring>
  </value>
 </aggregationlevel>
(...)
 • No labels