Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Current »

Gegevens

Id

9.2

Naam (nl)

Taxonpad

Naam (en)

Taxon Path

V / A / O / X / B

B

Cardinaliteit

n (15)

Datatype

container

Volgorde

ongeordend

Definitie

Container element voor subelementen die de relevante waardes uit een taxonomie bevatten.

PageV / A / O / X / BCardinaliteitDatatypeSPMCoderingsstandaardVolgorde
9.2 Taxon PathBn (15)container ongeordend
9.2.1 Source(V)1langstring1000geldige URL die verwijst naar een VDEX & xml:lang="x-none"ongespecificeerd
9.2.2 Taxon(V)n (15)container geordend
9.2.2.1 Id(V)1string100 ongespecificeerd
9.2.2.2 Entry(A)1langstring500 ongespecificeerd
Opmerkingen

Door dit container-element vaker voor te laten komen is het mogelijk om meer dan één vertakking van een hiërarchische taxonomie in de metadata op te nemen.

In de Nederlandse situatie wordt aanbevolen meer taxonpaden te gebruiken indien nodig (bijvoorbeeld bij classificatie volgens de Competentiegerichte Kwalificatiestructuur). Applicaties MOETEN hier op een nette manier mee om kunnen gaan.

Aanbevolen wordt om alle taxonpaden die nodig zijn binnen één classificatie ook onder dezelfde instantie van <purpose> (het veld 9.1 Doel) te laten vallen.

Applicaties die zich richten op de internationale standaard MOGEN bij het overschrijden van het SPM (dus bij meer dan 15) de resterende instanties van taxonpad afkappen.

In de praktijk is in sommige gevallen gebleken dat de laagste toegestane bovengrens voor de cardinaliteit van 15 (SPM) hier best wel weinig is. Implementaties ZOUDEN dan ook voor dit veld de bovengrens zo hoog mogelijk te stellen.

Businessrules

Let op!

Voor iedere nieuwe classificatie die er op de Vocabulaire Bank wordt geregistreerd, MOET er een nieuwe business rule worden opgesteld.

Opmerkingen

Hoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <taxonPath>
  <source>
    <string language="x-none">
http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkeddata/EduStandaard/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.xml.vdex
    </string>
  </source>
  <taxon>
    <id>9</id>
    <entry>
     <string language="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen,
gedichten en informatieve teksten.
     </string>
    </entry>
  </taxon>
 </taxonPath>
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <taxonpath>
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">
http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkeddata/EduStandaard/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.xml.vdex
    </langstring>
  </source>
  <taxon>
    <id>9</id>
    <entry>
     <langstring xml:lang="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
     </langstring>
    </entry>
  </taxon>
 </taxonpath>
(...)
 • No labels