Child pages
  • Over deze wiki ~ About this wiki
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

SURFnet collaboration wiki

Voor wie?

De SURFnet collaboration wiki is beschikbaar voor alle medewerkers van de SURF werkmaatschappijen, en de medewerkers van het Netherlands eScience Centre (NLeSC) om met gebruikers van instellingen en/of derden te kunnen samenwerken.

De wiki omgeving biedt de mogelijkheid samen aan content te werken in een volledig of gedeeltelijk afgeschermde omgeving. De wiki biedt per project een zogenaamde 'space' waarvoor de aanvrager van de omgeving zelf kan (en moet) regelen wie er toegang hebben tot deze space. Inloggen op de wiki verloopt via SURFconext. Gebruikers dienen hiervoor dan ook hun instellingsaccount te gebruiken. Het beheren van woie toegang hebben verloopt via de Teams omgeving van SURFconext.

De wiki

 

 

 

 

 

  • No labels