Child pages
  • Over deze wiki ~ About this wiki
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

SURFnet collaboration wiki

Voor wie?

De SURFnet collaboration wiki is beschikbaar voor alle medewerkers van de SURF werkmaatschappijen en de medewerkers van het Netherlands eScience Centre (NLeSC), om met gebruikers van instellingen en/of derden te kunnen samenwerken.

De wiki omgeving biedt de mogelijkheid samen aan content te werken in een open, gedeeltelijk of volledig afgeschermde omgeving. De wiki biedt per project een zogenaamde 'space' waarvoor de aanvrager van de omgeving zelf kan (en moet) regelen wie er toegang hebben tot deze space.

Toegang

Inloggen op de wiki verloopt voor alle gebruikers via SURFconext. Gebruikers dienen hiervoor dan ook hun instellingsaccount te gebruiken. Het beheren van wie toegang hebben verloopt via de Teams omgeving van SURFconext. De aanvrager maakt 1 of meerdere teams aan in de SURFconext Teams omgeving en nodigd de teamleden uit. In overleg met wiki-beheer worden de teams aan een space gekoppeld.
In de wiki kunnen aan deze teams kunnen vervolgens rechten in de space worden toegewezen. Om

Ook gebruikers van buiten de SURF doelgroep moeten inloggen in de wiki. Omdat deze doorgaans geen account bij een instelling hebben dienen deze gebruik te maken van een van de Gast identity providers. De wiki ondersteunt de volgende gast identity providers:

Een space aanvragen

Om een wiki space aan te vragen kun je contact op nemen met wiki-beheer@surfnet.nl


 

 

 

 

  • No labels