Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Op de volgende pagina's vindt u alle relevante informatie voor instellingen die in hun rol van Identity Provider SURFconext Sterke Authenticatie willen gaan gebruiken. Technisch zijn er geen aanpassingen nodig aan uw Identity Provider software, op organisatorisch vlak dient u wel het een en ander in te richten.

 

 

 

Documentatie voor Eindgebruikers

Documentatie voor eindgebruikers is te vinden bij de overige SURFconext documentatie voor eindgebruikers:

https://support.surfconext.nl

Gebruikers vinden daar o.a. tips over

  • Token registratie
  • Login proces sterke authenticatie
  • Wat te doen bij verlies of beschadiging van je token?

 

 

  • No labels