Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 29 Next »

Op de volgende pagina's vindt u alle relevante informatie voor instellingen die in hun rol van Identity Provider SURFconext Sterke Authenticatie willen gaan gebruiken. Technisch zijn er geen aanpassingen nodig aan uw Identity Provider software, op organisatorisch vlak dient u wel het een en ander in te richten.

 

 

 

Documentatie voor Eindgebruikers

Documentatie voor eindgebruikers is te vinden bij de overige SURFconext documentatie voor eindgebruikers:

https://support.surfconext.nl

Gebruikers vinden daar o.a. tips over

  • Token registratie
  • Login proces sterke authenticatie
  • Wat te doen bij verlies of beschadiging van je token?
Flyers

Er zijn flyers beschikbaar met uitleg over registratie en gebruik van de drie beschikbare authenticatiemiddelen: SMS, Tiqr, en YubiKey. Zie de SURF communicatie toolbox.

Op verzoek kunt u ook de open bestanden van deze flyers van ons krijgen, zodat u deze flyers verder op maat kunt maken voor uw eigen instelling met bijv. een logo en instellingsspecieke contactgegevens van uw Service Desk. Neem voor meer info contact met ons op via: support@surfconext.nl

 

 

 

 

  • No labels